Ucpaná venkovní kanalizace2021-09-12T22:14:31+02:00

Ucpaná venkovní kanalizace?  Čištění a oprava

Čištění a oprava venkovní kanalizace je další nejčastější službou, kterou poskytujeme po čištění domácích odpadů pro naše zákazníky. Každý den se vydáváme do boje s upcanými kanalizačními přípojkami, šachtami či dvorními vpustěmi.  Nenajdete kanalizaci, kterou bychom nezvládli. Cenu Vám vždy řekneme na začátku a pak se už můžete jen dívat, jak naše výkonné vysokotlaké stroje začnou s ucpanou kanalizací bojovat, jestli u toho strávíme následně 30min nebo 2 hodiny, to už je náš problém. Vy zaplatíte, co na začátku řekneme.

VOLEJTE:  604 618 881  (Cena a příjezd ihned – Praha a Středočeský kraj)

Svoje služby poskytujeme pro firmy i soukromé osoby, můžeme přijet na Vaší zahradu a vyřešit ucpanou kanalizaci, vyčistit ucpaný okap listím. Případně řešíme i velké provozy, restaurace, školy apod. Kromě čištění venkovních odpadů a kanalizace Vám rád poskytnu i čištění domovních a bytových odpadů. stejně tak případnou revizi odpadu či kanalizace.

Vaší kanalizaci vyčistíme po celém jejím rozsahu, nebude následně třeba žádné dočistění ani volání jiné firmy, za svojí práci ručíme a vše po dokončení zkontrolujeme kamerou.

Témata k čištění venkovní kanalizace (můžete si otevřít níže – rozklikněte značkou +).

 • Přípojky
 • Dešťové svody
 • Šachty
 • Dvorní vpustě
 • A další součásti kanalizace

Voda, která se do potrubí či ucpané venkovní kanalizace napustí pod vysokým tlakem, rozmělní a následně odstraní všechny nečistoty, které způsobily ucpání kanalizace. Proplach funguje jak na vyčištění kanalizace uvnitř našich bytů, domů, kanceláří a dalších, tak k venkovnímu použití – například u šachty či dešťového svodu.

Příčin ucpání kanalizace je mnoho, nejčastějšími jsou:

 • Splachování předmětů, které ve vodě zvětšují svůj objem
 • Potrubí zanesené velkým obsahem tuku (zejména v kuchyni)
 • Malý spád odpadních trubek
 • Kořeny v kanalizaci
 • Zarostlé potrubí
 • Porušené potrubí
 • Přeplněné a nepravidelně vyvážené jímky a septiky
 • Závada čerpadla v systému přečerpávání tekutých odpadů
 • Kumulace zaschlého odpadu na stěnách potrubí

V bytových domech je častou závadou ucpaná nebo zarostlá stoupačka splaškové kanalizace. Ucpávka ve stoupačce způsobuje ty nejhorší havárie. Obvykle jsou postiženy byty v nejnižších podlažích, ale může dojít k problémům v libovolném patře. Pokud jsou v domě použity trubky průměru 70, začne v bytě, pod
kterým k ucpání dojde, vytékat z odpadu ve vaně nebo ve dřezu odpadní voda od sousedů. U trubek o průměru 100 je situace vážnější v tom, že vytéká odpad ze záchodu. A často může dojít i k vytopení celého bytu.

Příčiny ucpání stoupačky
• Špatná údržba; i potrubí totiž občasnou péči potřebuje.
• Neprůchozí odvětrávání stoupačky na střeše budovy. Pokud je odvětrávání ucpané, dochází ke
zhoršení funkce stoupačky. Ta se také mnohem rychleji zanáší.
• Ve starší zástavbě napomáhá k rychlejšímu ucpání i malý průměr stoupačky; oproti v současnosti
používaným 100 se používalo litinové potrubí o průměru 70.

Stoupačka o průměru 70
Prvním krokem je strojní čištění. To se nejprve provede v bytě, ve kterém se havárie projevila. Stoupačku je třeba vyčistit až do suterénu, kde je přechod na ležatou kanalizaci o větším průměru. V tuto chvíli je stoupačka sice opět funkční, ale aby se situace brzy neopakovala, je ji třeba zcela vyčistit. Cena je 3000
Kč. Dalším krokem je opět strojní čištění, tentokrát ale použijeme větší spirály s nástavci. Je třeba zajistit přístup k potrubí v nejvyšším bodě budovy (na půdě, ploché střeše apod.) a ve sklepě nebo v suterénu. V bytech by měli být přítomni jejich obyvatelé aby dohlédli, jestli se jim do dřezu nebo vany nedostává
voda nebo čištěný materiál. Cena je 5000 Kč – 10000 Kč.

Postup při čištění stoupačky o průměru 100 v případě havárie
Havarijní stav se také projeví vyplavením bytu nebo prostor nad ucpávkou, ovšem odpadem ze záchodu. Čištění se většinou provádí strojně. Na závěr je nutné provést kontrolu kamerou. Cena je 3000 Kč – 5000 Kč.

Čištění tlakovou vodou se používá na splaškové a dešťové kanalizační potrubí, nejčastěji na pročištění ležatých rozvodů (typicky ležatá potrubí v suterénech všech typů objektů, venkovní kanalizace, přípojky rodinných domů, odvody dešťové vody a odvody od dvorních a jiných podlahových vpustí).

Technologie čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou
Na konci hadice je čistící tryska, do které je výkonným čerpadlem vháněna voda pod tlakem 200 bar
(podle stroje a nastavení). Průtok je kolem 80l l za min. Podle typu čištění se používají trysky různé
konstrukce, všechny ale vždy usměrňují proud tak, aby se tryska sama zanořovala do potrubí a byla
schopna táhnout hadici, která je umístěna na autě. Základem našeho úspěchu a konkurenční výhodou je
dlouholetá praxe v kanálnictví.

Potřebujete pomoc s něčím jiným?

Ucpaný odpad v bytě nebo domě

Revize – vyhledávání závad

Zamražování trubek, instalatérské a topenářské práce

Kontaktujte nejbližší naše výjezdní místo ve Vašem okolí