Ucpaná venkovní kanalizace2019-09-29T09:03:39+02:00

Ucpaná venkovní kanalizace?  Čištění a oprava kanalizace, odpadů

Co platí na ucpanou venkovní kanalizaci či odpad? Nejúčinnější je čištění kanalizace tlakovou vodou. Nevystraší mě ucpané přípojky, ucpané okapy, dešťové svody, šachty, ale ani dvorní vpustě či tajemnější zákoutí venkovní kanalizace. Moje síla spočívá v odborných znalostech, mnohaletých zkušenostech i kvalitní technice. Stačí zavolat na dispečink, do 6o minut přijedu a problém obratem vyřeším. Pracuji spolehlivě a rychle. 25 let zkušeností je to, co pravý instalatér – čistič potřebuje mít a já je mám.

VOLEJTE:  604 618 881  (Cena a příjezd ihned – Praha a Středočeský kraj)

Kromě čištění venkovních odpadů a kanalizace Vám rád poskytnu i čištění domovních a bytových odpadů.
stejně tak případnou revizi odpadu či kanalizace.

Svoje služby poskytuji pro firmy i soukromé osoby, můžu přijet na Vaší zahradu a vyřešit ucpanou kanalizaci, vyčistit ucpaný okap listím. Případně řešim i velké provozy, restaurace, školy apod.

Témata k čištění venkovní kanalizace (můžete si otevřít níže – rozklikněte značkou +).

 • Přípojky
 • Dešťové svody
 • Šachty
 • Dvorní vpustě
 • A další součásti kanalizace

Voda, která se do potrubí či ucpané venkovní kanalizace napustí pod vysokým tlakem, rozmělní a následně odstraní všechny nečistoty, které způsobily ucpání kanalizace. Proplach funguje jak na vyčištění kanalizace uvnitř našich bytů, domů, kanceláří a dalších, tak k venkovnímu použití – například u šachty či dešťového svodu.

Příčin ucpání kanalizace je mnoho, nejčastějšími jsou:

 • Splachování předmětů, které ve vodě zvětšují svůj objem
 • Potrubí zanesené velkým obsahem tuku (zejména v kuchyni)
 • Malý spád odpadních trubek
 • Kořeny v kanalizaci
 • Zarostlé potrubí
 • Porušené potrubí
 • Přeplněné a nepravidelně vyvážené jímky a septiky
 • Závada čerpadla v systému přečerpávání tekutých odpadů
 • Kumulace zaschlého odpadu na stěnách potrubí

V bytových domech je častou závadou ucpaná nebo zarostlá stoupačka splaškové kanalizace. Ucpávka ve stoupačce způsobuje ty nejhorší havárie. Obvykle jsou postiženy byty v nejnižších podlažích, ale může dojít k problémům v libovolném patře. Pokud jsou v domě použity trubky průměru 70, začne v bytě, pod
kterým k ucpání dojde, vytékat z odpadu ve vaně nebo ve dřezu odpadní voda od sousedů. U trubek o průměru 100 je situace vážnější v tom, že vytéká odpad ze záchodu. A často může dojít i k vytopení celého bytu.

Příčiny ucpání stoupačky
• Špatná údržba; i potrubí totiž občasnou péči potřebuje.
• Neprůchozí odvětrávání stoupačky na střeše budovy. Pokud je odvětrávání ucpané, dochází ke
zhoršení funkce stoupačky. Ta se také mnohem rychleji zanáší.
• Ve starší zástavbě napomáhá k rychlejšímu ucpání i malý průměr stoupačky; oproti v současnosti
používaným 100 se používalo litinové potrubí o průměru 70.

Stoupačka o průměru 70
Prvním krokem je strojní čištění. To se nejprve provede v bytě, ve kterém se havárie projevila. Stoupačku je třeba vyčistit až do suterénu, kde je přechod na ležatou kanalizaci o větším průměru. V tuto chvíli je stoupačka sice opět funkční, ale aby se situace brzy neopakovala, je ji třeba zcela vyčistit. Cena je 3000
Kč. Dalším krokem je opět strojní čištění, tentokrát ale použijeme větší spirály s nástavci. Je třeba zajistit přístup k potrubí v nejvyšším bodě budovy (na půdě, ploché střeše apod.) a ve sklepě nebo v suterénu. V bytech by měli být přítomni jejich obyvatelé aby dohlédli, jestli se jim do dřezu nebo vany nedostává
voda nebo čištěný materiál. Cena je 5000 Kč – 10000 Kč.

Postup při čištění stoupačky o průměru 100 v případě havárie
Havarijní stav se také projeví vyplavením bytu nebo prostor nad ucpávkou, ovšem odpadem ze záchodu. Čištění se většinou provádí strojně. Na závěr je nutné provést kontrolu kamerou. Cena je 3000 Kč – 5000 Kč.

Čištění tlakovou vodou se používá na splaškové a dešťové kanalizační potrubí, nejčastěji na pročištění ležatých rozvodů (typicky ležatá potrubí v suterénech všech typů objektů, venkovní kanalizace, přípojky rodinných domů, odvody dešťové vody a odvody od dvorních a jiných podlahových vpustí).

Technologie čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou
Na konci hadice je čistící tryska, do které je výkonným čerpadlem vháněna voda pod tlakem 200 bar
(podle stroje a nastavení). Průtok je kolem 80l l za min. Podle typu čištění se používají trysky různé
konstrukce, všechny ale vždy usměrňují proud tak, aby se tryska sama zanořovala do potrubí a byla
schopna táhnout hadici, která je umístěna na autě. Základem našeho úspěchu a konkurenční výhodou je
dlouholetá praxe v kanálnictví.

Potřebujete pomoc s něčím jiným?

Ucpaný odpad v bytě nebo domě

Revize – vyhledávání závad

Zamražování trubek, instalatérské a topenářské práce

Kontaktujte nejbližší naše výjezdní místo ve Vašem okolí