Co může ucpat odpadní kanalizaci – jak to řešit ?2023-07-05T11:15:08+02:00

Ucpalo se kanalizační potrubí, víme proč..

Je dobré si dávat pozor na to, jak zacházíte s Vašimi kanalizačními trubkami. Mezi největší problémy pro ně patří mastnota, tuk, zbytky jídel, vyhozené předměty do odpadu, může to však být i špatný sklon odpadního potrubí apod. Naštěstí, když dojde k ucpání, tak se to dá řešit čištěním tlakovou vodou nebo např. normálním či motorovým pérem na ucpanou kanalizaci (odpad). Nepodceňujte ani preventivní čištění kanalizace a odpadu.

Hlavní důvody ucpaného potrubí

Z mojí zkušenosti, kdy pravidelně čistím různé kanalizační potrubí, přípojky, dešťové svody, šachty, dvorní vpustě, se setkávám s těmito případy:

a) splachování nejrůznějších předmětů do kanalizace
b) nesprávná konstrukce či sklon odpadních trubek
c) narušené kanalizační potrubí vnějším zásahem
d) stáří potrubí
e) ucpaná jímka, žumpa, septik, nepravidelné vyvážení

Potřebujete pomoc, poradit nebo případně rovnou vyčistit Váš odpad, zavolejte: 604 618 881.
(Jsem levný soukromník – Čistič Viktor – postrach každého odpadu).

Podrobné informace o jednotlivých možnostech ucpání…

Splachování nejrůznějších předmětů, splachování tuku

Často lidi splachují předměty, které ve vodě zvětšují svůj objem nebo neprojdou kanalizačním systémem. Ideální je pak vše prošťouchnout motorovým pérem (resp. spirálou) nebo kde nehrozí vytopení sousedů, tak lze použít i vysokotlaké vodní čištění. Zejména v kuchyňských provozech bývá často příčinou neprůchodnosti potrubí tuková ucpávka. Tuk zmenšuje průměr odpadních trubek a zamezuje tak jejich průchodnost.

Mezi obvyklé předměty, které se taky do kanalizace dostanou, patří i různé stavební prvky, víčka, špunty, korek a různé jiné nesmysly, které nějak do potrubí spadnou. Pokud se nám nepodaří je vytáhnout spirálou s háčkem, je možné na ně použít robotickou frézu, která ucpávku prošťouchne nebo rozdrtí.

Špatně provedená konstrukce odpadních trubek

Může se jednat např. o vychýlení (rozsazení 2 kanalizačních trubek), to je možné řešit i bezvýkopově – řízenou robotickou frézou a sanační vložkou či rukávcem nataženým přes vychýlené místo. Často se také setkávám s malým spádem odpadních trubek, které zapříčiňují nesnadný odtok a usazování větších organických sloučenin. Špatně nasazené kanalizační odbočky, vypadlé těsnění ve spoji trubek je nutné řešit řízenou frézou a následně sanační vložkou.

Narušené potrubí vnějším zásahem

Někdy se prostě do kanalizace jednoduše dostanou kořeny nebo např. beton a začnou bránit snadnému odtékání splaškové vody. Odplavované nečistoty se  začnou o kořeny zachytávat a je nutné použít řetězovou frézu a odřezat kořeny pryč. Když se zbavíme kořenů, musíme ještě zjistit způsob jejich průniku do potrubí. Pokud se kořeny dostaly např. z revizní šachty, stačí vše ideálně vyřešit sanační vložkou. Pokud kořeny prorostly skrze těsnění v potrubí, nemůžeme vyloučit ani nutný výkop kanalizace a výměnu potrubí, zvláště je-li potrubí vážně staticky narušeno.

Stejný a častý problém může být narušené potrubí, kam pronikly stavební směsi jako např. beton. Většinou ho lze odstranit řízenou, robotickou frézou.

Stářím narušené potrubí

Všechno má svoji životnost a některé materiály mohou vydržet méně. Časem může docházet k vrstvení zaschlého odpadu na stěnách potrubí a jeho stěny se začnou zužovat.


Nepravidelně vyvážené jímky a septiky

Přeplněné jímky a septiky jsou věc, na kterou je třeba myslet a pravidelně je vyvážet, než se jednoho dne zcela naplní a kanalizační (splašková) voda Vám poteče zpátky domovním odpadem.

Sdílejte nás