FAQ2020-04-27T16:07:52+02:00

FAQ

7+2=

Řízená robotická fréza

04. 05. 2020|0 Comments

Řízená robotická fréza je ideální na frézování domovních odpadů, kde se usadil nějaký předmět. Obecně se může frézování použít na odstranění kořenů v kanalizaci, tuků, stavebních zbytků či jiných ztvrdlých usazenin. Velmi důležité je správná technika frézování, kdy postupujeme od frézování nejmenší hlavicí až po největší, čím vyčistíme celý průměr potrubí.

Odstranění potkanů z kanalizace

04. 05. 2020|0 Comments

Není vyloučené, že problém ucpání kanalizace může být často způsoben hlodavci, zejména potkany, kteří se zde živí spláchnutým jídlem. Často potkani oni sami staví překážky, aby se jim zde jídlo zachytávalo. Není nic příjemného mít potkany pod podlahou v kanalizaci, jejich zuby jsou navíc velmi pevné a dokáží leccos rozkousnout a poškodit Vám. Doporučujeme využít co nejúčinější past, jako je např. gilotina pro potkany apod.

Jak najít únik vody, detekce úniku vody?

27. 04. 2020|0 Comments

Zaměřujeme se na hledání úniků vody z prasklého vodovodního potrubí. Řešíme netěsnící potrubí všech průměrů. Můžeme Vám najít prasklinu v kanalizaci a odpadním potrubí umístěném v podlaze, stěnách, pod dlažbou, betonem nebo pod trávníkem.

Po detekci místa průsaku vody navrhneme vhodný způsob opravy. Pro vyhledání praskliny či místa úniku vody může být použit plynový detektor, se kterým je možná lokalizace na 20cm2. Technika spočívá v tom, že se do potrubí pustí 95% směs dusíku a 5% vodíku. Vodík je velmi lehký plyn, jehož molekuly dokážou prostoupit čímkoliv a pomocí přístroje se tak zjistí jeho koncentrace, kde je největší a tam je zřejmě únik.

Jaký je potřebný spád odpadních trubek?

07. 04. 2020|0 Comments

Spád pro potrubí pro splaškové odpadní vody je potřebné mít aspoň 2%..u dešťové kanalizace je to pak 1%. Pokud je to méně, tak to může způsobovat problémy a nemusí to správně odtékat. Určité řešení by přinesla instalace čerpadla (čerpací jímky). Optimální řešení je takové, aby splašková voda odtékala samospádem a ta pro kteoru to nejde se odčerpávala.