Jak funguje čistírna odpadních vod (ČOV)

//Jak funguje čistírna odpadních vod (ČOV)

Jak funguje čistírna odpadních vod (ČOV)

Jak fungují čistírny odpadních vod (ČOV)?  Co přesně se stane s Vaší použitou vodou a kde skončí ?

Přístup k pitné vodě v našich domácnostech není nic neobvyklého. Dáme si sprchu a voda odteče. Použijeme toaletu a veškeré lidské odpady odtečou potrubím do tmy. Umyjeme nádobí a voda spolu se saponátem zmizí v odpadu umyvadla. Myslíte někdy na to, kde voda skončí a co se stane s použitou vodou?

1. Voda odtéká kanalizačním sytémem do ČOV ze všech staveb, které vodu využívají.

2. V ČOV dochází k prvnímu zpracování vody, kdy voda prochází skrze štěrkovou komoru, kde se zbavuje písku, následně teče do hrubého a jemného síta, které z vody odděluji větší a menší předměty (jako např. zbytky potravin, nedopalky apod.)

3. Následují jemnější štěrková sítka, které oddělují menší zrníčka písku. Štěrk i písek jsou následně uloženy na na skládce, kvůli vysokému stupni znečištění.

4. Primární úprava, kdy voda proudí do sedimentační nádrže a probíhá tzv. první usazování. Pomocí sběrného ramene. které se pohybuje po okraji nádrže, se sedimentační částice usazují na dně nádrže (využívá se rozdílná rychlost proudění nepořádku a vody). Následně začíná sekundární čištění, kdy se znečištění vody zmenšuje téměr už o 1/2.

5. Biologický proces, kdy se do vody dostanou bakterie, jež požívají toxické látky (fosfor a uhlík), bakterie se následně odstraní v podobě kalu. Kal putuje do fermentačních nádrží (septiku), kde se dále zpracovává.

6. Kal vzniklý usazováním je možné použít na výrobu např. elektrické energie

7. Samotná voda od kalu se odděluje ve 2.stupni fermentace. Polotuhý kal se použíje k dalšímu zpracování. Kal je následně buď dále využit k hnojení, jiným účelům nebo se zlikviduje na skládce.

8. Poslední krok v čištění vody je její podrobná kontrola. Pomocí analýzy se určí, zda-li je voda dostatečně připravena na nové využití.v průmyslu či domácnostech.

2022-03-24T22:18:58+02:0024. 03. 2022|Články|