Jak funguje tlaková kanalizace, výhody tlakové kanalizace

Každý moderní dům potřebuje kanalizační potrubí. Obvykle je třeba vykopat díru od domu k plotu a následně k centrálnímu řadu. Je zde několik variant, resp. způsobů, jak kanalizaci vést. Typická kanalizace je gravitační, kde všechno funguje samospádem. Tam, kde není tato možnost, např. při vedení kanalizace do kopce, přichází na řadu tlaková kanalizace.

Výhody gravitační kanalizace:

– nepotřebuje elektrický pohon   – méně časté opravy a potřeba výměny

Výhody tlaková kanalizace:

– nízký zámrzná hloubka 0,8 – 1,2 m – není nutné vést kanalizaci nejkratší cestou, může se klikatit.

U většiny starších domů, ale i novějších se setkáte s kanalizační gravitační, která potřebuje jen určitý, malý sklon potrubí okolo 2% pro potrubí DN 150, ev. 1% pro DN 200. Pokud tohoto sklonu nemůžete dosáhnout, bude třeba Vaší kanalizaci gravitační popohánět velkou čerpací stanicí. V tomto případě můžete přemýšlet o kanalizaci tlakové.

Tlaková kanalizace je výhodná v tom, že není třeba při jejím vedení myslet na co nejefektivnější přímou cestu, ale je zcela v pořádku i její klikatění a různé záhyby. Čerpadla v tlakové kanalizaci dostanou odpadní vodu do sběrného potrubí i přes výškové rozdíly a ev. jiné překážky. Výhodou je umístění do poměrně mělké hloubky a to jen cca 1m, kde teprve gravitační kanalizace začíná.
Oproti gravitační kanalizaci je u tlakové potřeba elektrická energie a rovněž se vyžaduje údržba a případně občasná výměna zařízení v čerpacích jímkách.

Vždy je třeba posoudit daný projekt a náročnost terénu.

Sdílejte nás
2022-10-25T12:31:26+02:0004. 10. 2022|Články|