Jaká je životnost plastových trubek?

Životnost plastových a vodovodních trubek se obvykle uvádí normami na minimálně sto let, předpokládá se, že však vydrží i několik stovek let. Setkat se také můžete s názorem, že trubka vydrží 50-100 let. U celkové životnosti se počítá s tím, že jsou trubky na rozvod vody vystavené běžnému vnitřnímu tlaku vody a kanalizační potrubí zase odolává běžnému tlaku zeminy nad ním. V případě, že dojde k přetížení trubek v zemi vyšším zatížením (např. 2x a více násobně), neznamená to nutně poškození trubky. Spíše to jen může zkrátit její celkovou životnost. Menší frekvence užití trubek naopak jejich životnost prodlužuje.

Obvykle se stárnutí trubek neprojeví celkovým rozpadnutím, ale jejich postupným lokálním chátráním, resp. např. netěsností. Dochází obvykle k drobným trhlinkám v důsledku tlaku nebo dojde k zeslabení jejich stěny. Stav potrubí je tak poměrně snadné stanovit a určit, kdy je nutné přejít ideálně k opravě / výměně potrubí či např. některé moderní formě opravy (např. pomocí sanačního rukávce). Potrubí v zemi ohrožuje mnoho faktorů jako jsou např. kořeny od stromů či např. neodborné stavební práce. Vliv může mít i např. jejich mělké uložení v zemi, kdy může dojít k jejich zamrznutí.

Odborné názory pro Vás přináší Čistič Viktor – specialita na ucpané domovní odpady a ucpanou venkovní kanalizaci.

Pokud máte problém s Vaším potrubím, zavolejte mi a pomůžu kdykoliv Praha + Střední Čechy: 604 618 881.

Čistič Viktor zasahuje - čištění kanalizace

Sdílejte nás
2023-07-05T10:41:47+02:0001. 02. 2023|FAQ|