Co je to odpadní vody a jaké jsou její formy?

//Co je to odpadní vody a jaké jsou její formy?

Co je to odpadní vody a jaké jsou její formy?

Jedná se o použitou vodu, která vznikla z činností v domácnosti, průmyslu, zdravotnictví, gastronomii apod. Pokud voda projde změnou složení (změní se teplota, kvalita, obsah látek..) lze jí pokládat za odpadní.  Odpadní vodu lze dělat na vodu splaškovou (určená pro splachování toalet, sprch či umyvadel..) a dále průmyslovou vodu (pocházející z výroby, obchodních činností apod.) Kromě toho vodu můžeme chápat ještě jako obecní (komunální), která se vyprodukuje životem člověka a dále vodu dešťovou, která se nevsákne do země a odteče např. veřejnými kanály.

2022-03-24T21:48:07+02:0024. 03. 2022|FAQ|