Ochranné pásmo kanalizace a vodovodního řadu

Jaké je ochranné pásmo kanalizace a odpadních potrubí?

Ochranným pásmem se rozumí potřebná vzdálenost od vodovodních řadů a kanalizačních cest, aby nedošlo k narušení jejich správné funkčnosti. V tomto pásu jsou možné např. zemní práce nebo jiné aktivity související s potřebou úpravy pozemku, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

Vymezená vzdálenost ochranného pásma se stanovuje jako vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

  • Kanalizace a vodovod do průměru 500 mm má pásmo 1,5 m
  • Kanalizace a vodovod nad průměr 500 mm má pásmo 2,5 m

Pokud se jedná o uložení do hloubky větší než 2.5 m, u potrubí většího než 200 mm, tak se jednotlivé vzdálenosti zvyšují o 1 m.

Ohledně kanalizací a odpadů radí specialita na ucpané odpady Miroslav Karpíšek – Čistič Viktor.

Sdílejte nás
2023-07-05T10:42:43+02:0004. 10. 2022|FAQ|