Nejčastější závady na kanalizaci a její opravy

//Nejčastější závady na kanalizaci a její opravy

Nejčastější závady na kanalizaci a její opravy

Odchýlení 2 spojů potrubí od sebe – může stát vodorovně nebo vertikálně, kdy se potrubí vychýlí a vmístě se začnou usazovat nečistoty, či jím začne protékat voda ven z potrubí. Oprava je možná dosazením sanačního pruhu nebo sanační vložky, případně také je nutné odfrézovat vytvořené odchýlení na potrubí.

Prorostlé kořeny do kanalizačního potrubí – Kořeny prorůstají převážně netěsnícím potrubí. Ideální je použití robotické frézi na jejich odstranění.

Vzniklé trhliny na potrubí – mohou být šířky vlásku nebo poměrně tlusté, je však možné je opravit bezvýkopovou metodou.

Rozpadlá kanalizace a významné trhliny na potrubí – je nutné vykopat potrubí a opravit, kdy se v potrubí nachází hrubý střep a vše se u něho snadno usazuje, až se potrubí ucpe.

Spadlé předměty do potrubí – v praxi se můžeme setkat se spadlými předměty do kanalizace, jako jsou láhve, zbytky betonu, dlažební kostky apod. Pro odstranění můžeme využít frézu s tlakovou vodou nebo spirálu s háčkem.

Vypadlé těsnění ve spoji – může stát při neodborné montáži.

2020-05-04T13:23:42+02:0004. 05. 2020|Články|