Kontaminace kanalizace

V kanalizaci se obvykle nachází odpadní (splašková voda..). Tato voda může být kontaminována nebezpečným zásahem člověka. Do kanalizace se mohou vylít různé chemikálie, barvy, ředidla a další tekutiny, které sem v žádném případě nepatří. Jedná se o závažné porušení Kanalizačního řádu.

Voda z domácností, domů, hotelů, nemocnic, škol, továren odtéká do komunální kanalizace. Pokud v některém produktovém závodě dochází k nebezpečné manipulaci s vodou a tudíž k jejímu určitému stupni kontaminace, musí voda následně projít nějakým typem předčištění ještě před vstupem do komunální kanalizace. Pak teprve putuje do klasické čističky vod.

Za kontaminaci kanalizace je možné udělit velmi vysokou pokutu dle typu a míry znečištění. Znečištěné mohou být celé rozvody, zeminy, půdy apod.

.

Sdílejte nás
2023-11-21T00:11:18+01:0005. 11. 2023|Články|