Ucpaná venkovní kanalizace2023-07-06T20:52:05+02:00

Ucpaná kanalizace?  Čištění a oprava venkovní kanalizace

Jsem soukromý živnostník Miroslav Karpíšek a lá Čistič Viktor. Dokážu pro Vás vyčistit všechny kanalizační potrubí, mám servisní vůz s tlakovou vodou, které neodolá žádná ucpávka. Dokážu potrubí vyčistit bezvýkopově, ale v případě nutnosti i formou výkopu.

Přijedu k Vám po celé Praze a okolních městech  (Kladno, Benešov, Kladno, Kralupy a další). V případě ucpané kanalizace není dobré čekat s čištěním, jakmile se ucpávka z vnitřních trubek dostane do venkovní kanalizace (kde se zasekne), může se brzy splašková voda vracet všemi cestami zpět dovnitř.

Informujte se o možnostech příjezdu a ceně:  604 618 881  (Praha a Středočeský kraj).

  Aktuálně můžu přijet k Vám do 2 hodin.

 

Čištění kanalizace tlakovou vodou

Každý den se vydávám do boje s ucpanou kanalizací a odpadem

Ptáte se, jaké všechny typy kanalizace čistím a dokážu opravit?

a) dvorní a jiné kanalizační vpustě
b) dešťové gajgry
c) kanalizační domovní přípojky
d) kanalizační revizní šachty
e) ležaté kanalizační potrubí
f) ucpané okapy a dešťové svody

Čištění kanalizace tlakovou vodou

Moje výkonné vysokotlaké stroje si poradí všude tam, kde je možné použít proud vody. Tam kde to nejde, čistím klasickým motorovým pérem. To je zejména vhodné pro čištění domácích odpadů.

Oprava kanalizace bezvýkopově

V některých případech může být ucpávka pevného charakteru jako beton či kořeny, zde je nutné nejdříve překážku vyfrézovat, odbrousit a následně zbytky z potrubí vypláchnout. Pokud to bude nutné následně se i potrubí vyvložkuje, aby se zabránilo např. dalšímu prorůstání kořenů.

Oprava kanalizace výkopem

V případě, že má např. kanalizační potrubí malý sklon, je nutné přistoupit k výkopové opravě, kdy se potrubí vymění. Stejná práce se realizuje i v případě, že se potrubí nějakým způsobem poničilo a propadlo.

Kanalizační servis nonstop

Ucpaná kanalizace způsobuje obvykle neschopnost odpadní vody odtékat z dané budovy, proto je situaci třeba řešit ihned a ideálně nesnažit se pomocí domácích pokusů vše zvládnout. Jsem připraven zasáhnout dle potřeby 24/7. Ideálně prosím volejte.

Není nutné propadat panice a i v případě, že Vám splašková voda teče zpět do domu, stačí zavolat a já přijedu a obratem Vás zbavím problému a ušetřím Vám další škody na majetku.

Preventivní kontrola kanalizace

Kanalizační přípojka je velmi důležité místo a měli byste mu věnovat pozornost pravidelně, nejen, když začne docházet k problémům. Obvykle se stačí podívat jen do čistících kusů, revizní šachty, zda-li se neplní.

Čištění kanalizace pro domácnosti i průmyslové objekty

Moje služby mohou využít jak firmy, tak i soukromé osoby, přijedu na Vaší zahradu a vyřešit ucpanou kanalizaci, vyčistit ucpaný okap listím. Případně řešíme i velké provozy, restaurace, školy apod. Kromě čištění venkovních odpadů a kanalizace Vám rád poskytnu i čištění domovních a bytových odpadů, stejně tak případnou revizi odpadu či kanalizace.

Vaší kanalizaci vyčistím po celém jejím rozsahu, nebude následně třeba žádné dočistění ani volání jiné firmy, za svojí práci ručím a vše po dokončení zkontroluji kamerou. Najděte si nejbližší pobočku, odkud k Vám mohu já či kolega přijet. výjezdní místa zde.

Témata k čištění venkovní kanalizace (můžete si otevřít níže – rozklikněte značkou +).

Voda, která se do potrubí či ucpané venkovní kanalizace napustí pod vysokým tlakem, rozmělní a následně odstraní všechny nečistoty, které způsobily ucpání kanalizace. Proplach funguje jak na vyčištění kanalizace uvnitř našich bytů, domů, kanceláří a dalších, tak k venkovnímu použití – například u šachty či dešťového svodu.

Příčin ucpání kanalizace je mnoho, nejčastějšími jsou:

  • Splachování předmětů, které ve vodě zvětšují svůj objem
  • Potrubí zanesené velkým obsahem tuku (zejména v kuchyni)
  • Malý spád odpadních trubek
  • Kořeny v kanalizaci
  • Zarostlé potrubí
  • Porušené potrubí
  • Přeplněné a nepravidelně vyvážené jímky a septiky
  • Závada čerpadla v systému přečerpávání tekutých odpadů
  • Kumulace zaschlého odpadu na stěnách potrubí

V bytových domech je častou závadou ucpaná nebo zarostlá stoupačka splaškové kanalizace. Ucpávka ve stoupačce způsobuje ty nejhorší havárie. Obvykle jsou postiženy byty v nejnižších podlažích, ale může dojít k problémům v libovolném patře. Pokud jsou v domě použity trubky průměru 70, začne v bytě, pod
kterým k ucpání dojde, vytékat z odpadu ve vaně nebo ve dřezu odpadní voda od sousedů. U trubek o průměru 100 je situace vážnější v tom, že vytéká odpad ze záchodu. A často může dojít i k vytopení celého bytu.

Příčiny ucpání stoupačky
• Špatná údržba; i potrubí totiž občasnou péči potřebuje.
• Neprůchozí odvětrávání stoupačky na střeše budovy. Pokud je odvětrávání ucpané, dochází ke
zhoršení funkce stoupačky. Ta se také mnohem rychleji zanáší.
• Ve starší zástavbě napomáhá k rychlejšímu ucpání i malý průměr stoupačky; oproti v současnosti
používaným 100 se používalo litinové potrubí o průměru 70.

Stoupačka o průměru 70
Prvním krokem je strojní čištění. To se nejprve provede v bytě, ve kterém se havárie projevila. Stoupačku je třeba vyčistit až do suterénu, kde je přechod na ležatou kanalizaci o větším průměru. V tuto chvíli je stoupačka sice opět funkční, ale aby se situace brzy neopakovala, je ji třeba zcela vyčistit. Cena je 3000
Kč. Dalším krokem je opět strojní čištění, tentokrát ale použijeme větší spirály s nástavci. Je třeba zajistit přístup k potrubí v nejvyšším bodě budovy (na půdě, ploché střeše apod.) a ve sklepě nebo v suterénu. V bytech by měli být přítomni jejich obyvatelé aby dohlédli, jestli se jim do dřezu nebo vany nedostává
voda nebo čištěný materiál. Cena je 5000 Kč – 10000 Kč.

Postup při čištění stoupačky o průměru 100 v případě havárie
Havarijní stav se také projeví vyplavením bytu nebo prostor nad ucpávkou, ovšem odpadem ze záchodu. Čištění se většinou provádí strojně. Na závěr je nutné provést kontrolu kamerou. Cena je 3000 Kč – 5000 Kč.

Čištění tlakovou vodou se používá na splaškové a dešťové kanalizační potrubí, nejčastěji na pročištění ležatých rozvodů (typicky ležatá potrubí v suterénech všech typů objektů, venkovní kanalizace, přípojky rodinných domů, odvody dešťové vody a odvody od dvorních a jiných podlahových vpustí).

Technologie čištění kanalizačního potrubí tlakovou vodou
Na konci hadice je čistící tryska, do které je výkonným čerpadlem vháněna voda pod tlakem 200 bar
(podle stroje a nastavení). Průtok je kolem 80l l za min. Podle typu čištění se používají trysky různé
konstrukce, všechny ale vždy usměrňují proud tak, aby se tryska sama zanořovala do potrubí a byla
schopna táhnout hadici, která je umístěna na autě. Základem našeho úspěchu a konkurenční výhodou je
dlouholetá praxe v kanálnictví.

Moje čistící služby (rychlý příjezd, cenu Vám řeknu předem)

Ikonka ucpaný záchod

Ucpaný záchod – čištění a uvolnění odpadu u záchodu

ikonka ucpaný dřez

Ucpaný dřez, umyvadlo – čištění odpadu u dřezu

ikonka ucpaná vana

Ucpaný odpad ve vaně – čištění ucpané vany

ikonka ucpaná stoupačka

Ucpaná stoupačka, potrubí – čištění a rychlá oprava

ikonka ucpaný odtok u odpadu

Ucpaný okap, dešťový svod – čištění a oprava

ikonka pračky

Ucpaný odpad u pračky, myčky – čištění odtoku

ikonka instalatérské pružiny

Strojní čištění kanalizace, odpadu. Čištění motorovým perem, pružinou

ikonka talíře s příborem, jako symbol ucpaného odpadu v restauraci

Čištění ucpaného odpadu restaurace a jiné provozy

ikonka revizní kamery

Revize ucpané kanalizace či odpadu kamerou

ikonka ucpaného potrubí pro kategorii "tlakové čištění kanalizace"

Tlakové čištění ucpané kanalizace, odpadu. Frézování kanalizace

Sdílejte nás